Kwalitatieve thuisverpleging Langemark-Poelkapelle en randgemeenten

Inlezen e-id

Met de bedoeling het bestrijden van fraude in de thuiszorg neemt men vanuit het RIZIV een aantal maatregelen.

Zo is het sinds enige tijd verplicht aan iedere patiënt een bewijsstuk van verleende zorg te overhandigen.
Hierop staat het bedrag vermeld wat werd aangerekend via het derdebetalerssysteem aan de mutualiteit en het eventuele remgeld wat dient betaald te worden aan de verpleegkundige.

Een tweede maatregel gaat in vanaf 1 oktober. Vanaf dan is het verplicht om bij ieder huisbezoek de identiteitskaart van de patiënt in te lezen. Dit zal gebeuren via de draagbare computer van de verpleegkundige.
Het enige wat de patiënt moet doen is de identiteitskaart klaarleggen voor het bezoek. Men dient geen pin-code in te voeren.


Indien de identiteitskaart niet beschikbaar is voldoet men niet aan de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling van de zorg en zal de patiënt dit dus zelf dienen te betalen.

Korte voorstelling

Met onze groep verpleegkundigen staan wij in voor een permanente en kwalitatieve zorg in de regio Langemark-Poelkapelle. 

Via onze groepswerking verzekeren we  dynamiek en permanentie, anderzijds zorgt de beperkte grote voor discretie en een nauwe vertrouwensrelatie.

Wij doen de huisbezoeken met anonieme wagens, zo hoeft heel de buurt niet te weten dat u verzorging nodig heeft. De regio is ingedeeld in rondes. Op deze manier beperken we het aantal verschillende verpleegkundigen per patiënt.

Onze groep bestaat voornamelijk uit zelfstandig verpleegkundigen.  Om de permanentie te verzekeren werken wij ook samen met collegae die hoofdzakelijk werkzaam zijn in een ziekenhuis en die periodiek onze groep versterken.
 

Wij plaatsen ook griepvaccins

 

Sinds 9 april 2016 kunnen ook wij vaccinaties toedienen zonder direct toezicht van een arts.
U kunt het vaccin bestellen bij uw apotheker en wij komen bij u langs om het vaccin snel & pijnloos toe te dienen. Het griepvaccin wordt best toegediend tijdens de maanden oktober en november.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van het agentschap zorg & gezondheid